Marketingstrategie bepalen

Bij het bepalen van de marketingstrategie staan de langetermijndoelstellingen van het bedrijf centraal. Om deze doelstellingen te behalen is er een aanpak nodig met daarachter een goede strategie. Bij een marketingstrategie gaat het voornamelijk over hoe u uw bedrijf wil positioneren in de markt. Hoe wilt u dat klanten uw bedrijf of uw producten zien? Welk onderscheidend vermogen heeft u nu en welke moet gecreëerd worden? Dit zijn belangrijke vragen die centraal staan bij het vaststellen van de  marketingstrategie.

Een sterke marketingstrategie maakt het verschil

Een marketingstrategie is een strategie waarmee u uw bedrijfsdoelstellingen kunt behalen. Daarnaast is een goede marketingstrategie cruciaal om een concurrentievoordeel te creëren.

De strategie moet uiteindelijk resulteren in bijvoorbeeld meer klanten of meer verkoop. Het is daarom van belang dat er ook onderzoek wordt gedaan naar welke kanalen de klanten gebruiken en welke boodschappen men als bedrijf wil overbrengen.

Vaak wordt voor de marketingstrategie gebruik gemaakt van de zogeheten 4P’s- strategieën. Prijs, Product, Promotie en Distributie (plaats) . SOLONE onderzoekt deze 4P’s nauwkeurig en kijkt samen met u naar de kansen binnen uw markt.

Het ontstaan van een goede marketingstrategie

Bij de marketingstrategie wordt er gekeken naar de goede en zwakke punten van uw bedrijf. Dit doet SOLONE aan de hand van een SWOT-Analyse. Hierbij worden ook de kansen en bedreigingen van uw onderneming in kaart gebracht.

Bij het opstellen van deze strategie wordt er, zoals eerder gezegd, gekeken naar de marketingdoelstellingen. Vervolgens wordt er geïnventariseerd welk budget beschikbaar is. Tot slot wordt de doelgroep in kaart gebracht en worden er verschillende verkoop-/marketingacties gepland om de doelstellingen te bereiken.

Modellen voor het bepalen van de  marketingstrategie

Welke acties moeten er worden uitgevoerd om uw doelstellingen te bereiken? Welk budget is er voor deze acties nodig en hoe wil de klant worden benaderd? Het zijn allerlei vragen die aanbod komen bij de marketingstrategie; een manier waarop de doelstellingen kunnen worden behaald met het oog op marketing en communicatie.

Er zijn verschillende marketingmodellen die helpen om de marketingstrategie vast te kunnen stellen. SOLONE gebruikt hiervoor de Marketingmix en het marketingmodel van Porter.

Het stappenplan van SOLONE

Het maken van een goede marketingstrategie doet SOLONE aan de hand van haar eigen stappenplan. Een stappenplan dat bestaat uit 6 stappen om eenvoudig de strategie vast te stellen.

Stap 1: Het bepalen van de doelstellingen

Bij de marketingstrategie draait het om de doelstellingen die het bedrijf op langere termijn wilt bereiken. Dit vergt een goede en persoonlijke aanpak met daarachter een doordachte strategie. Bij het vaststellen van de bedrijfsdoelstellingen is het van belang dat de doelstellingen meetbaar en realistisch zijn. Bijvoorbeeld de verkoop met 400% verhogen in één maand tijd is niet realistisch.

Daarnaast moet een doelstelling meetbaar zijn. Het aantal nieuwe klanten of het aantal verkopen zijn beide meetbare elementen. Een doelstelling zoals naamsbekendheid met 20% verhogen is daarentegen moeilijk meetbaar en daarom geen goede bedrijfsdoelstelling. SOLONE stelt samen met u goede bedrijfsdoelstellingen op aan de hand van zogeheten SMART-vragen. Wij vertellen u graag wat dit precies inhoudt.

Stap 2: Doelgroep vaststellen

De volgende stap bij het bepalen van een goede marketingstrategie is het in kaart brengen van de doelgroep. Wie zijn mijn potentiële klanten? Waar kijken zij naar? SOLONE doet uitgebreid onderzoek naar uw doelgroep. Zo doen wij onderzoek naar het zoekgedrag, kijken wij naar welke kanalen de doelgroep gebruikt en stellen wij een “Buyer Persona” op. Dit is een fictief voorbeeld van een ideale klant.  Uiteraard worden bij het maken van een persona elementen als locatie, leeftijd en geslacht ook meegenomen.

Stap 3: het in kaart brengen van de concurrentie

Na het in kaart brengen van de doelgroep is het van belang dat er inzicht komt in de belangrijkste concurrenten. Wij voeren daarom een uitgebreide concurrentieanalyse uit. Zo weet u niet alleen wie uw concurrenten zijn, maar ook waar hun goede en zwakke punten liggen. Bij een concurrentieanalyse kijken wij naar de producten en diensten van de concurrent, de prijs die zij daarvoor hanteert,  wie haar specifieke doelgroep is en welke marketingactiviteiten zij onderneemt.

Het voordeel van een goede concurrentieanalyse is niet alleen dat u uw concurrenten goed in kaart brengt, het brengt ook uw onderscheidend vermogen in kaart. Als er bijvoorbeeld een aanvullende dienst niet wordt aangeboden door de concurrenten en uw bedrijf biedt deze dienst wel aan, dan onderscheidt u uzelf van uw concurrenten.

Stap 4: de juiste positionering bepalen

Nadat de concurrenten in kaart zijn gebracht, kunt u dieper ingaan op het onderscheidend vermogen. Dit kunt u doen door middel van positionering. SOLONE bepaalt een positionering aan de hand van de postioneringsmatrix van Treacy en Wiersema. Deze matrix bestaat uit 3 onderdelen: Product Leadership, Operational Excellence en Customer Intimacy. Volgens het model moet uw bedrijf in ieder geval twee van deze strategieën beheersen en uitblinken in één van deze specifieke strategieën.

Deze 3 strategieën zeggen niets anders als het onderscheiden aan de hand van het product of aan de hand van de bedrijfsprocessen of aan de hand van de relatie met de klant. Op alle drie de onderdelen kunt u uiteraard nog veel verder induiken. Mocht u meer informatie willen dan staat SOLONE graag voor u klaar.

Stap 5: Welke communicatiemiddelen 

Bij het uitvoeren van de marketingstrategie is het cruciaal dat de juiste communicatiemiddelen worden gebruikt. Bij het vaststellen van de doelgroep is er al gekeken naar welke kanalen zij precies gebruikt. Daarnaast dient u rekening te houden met uw positionering. Bent u een heel chic bedrijf dat zich richt op de welgestelde oudere man? Dan hoeft u geen gebruik te maken van bijvoorbeeld TikTok. Dit is namelijk vooral een jongerenkanaal. 

Bij het inventariseren van de communicatiemiddelen wordt er ook een customer journey opgesteld. Hierbij wordt de reis die de klant aflegt in kaart gebracht. Het gaat om de weg die wordt afgelegd tijdens het kopen van een product of het afnemen van een dienst. Door de klantreis in beeld te brengen weet u precies wanneer welke behoefte vervuld moet worden en welke kanalen daarvoor nodig zijn.

Stap 6: Meten is weten

Tot slot is het van belang dat alles meetbaar is. Hiervoor gebruikt SOLONE allerlei tools van Google. Denk bijvoorbeeld aan Google Tag Manager, Google Analytics en Google Search Console. Als iets meetbaar is, kunt u makkelijker zien of de doelstellingen behaald gaan worden.  Hierdoor kunt u als bedrijf tussentijds evalueren en bijsturen waar nodig.

Op die manier zorgt u als bedrijf dat het meest optimale eruit wordt gehaald en dat u aan het eind van het jaar alle doelstellingen kunt afvinken. SOLONE zorgt ervoor dat alle activiteiten meetbaar zijn. Zo verspilt u ook niet onnodig budget en kunt u bovendien bijsturen waar nodig.

Wilt u ook een marketingstrategie vaststellen?